Congres methodes

by on

Doelgroep: alle congresdeelnemers

Omschrijving: De Lagerhuisdebatten van vorige congressen werden hoog gewaardeerd. Ook dit jaar gaan we aan de hand van pittige stellingen verbaal met elkaar in de clinch over sectoroverstijgende thema’s die verband houden met diversiteit. In de sporthal nemen we stelling door links of rechts plaats te nemen.We laten ons door goede argumenten overtuigen; geven zelf onze mening of luisteren gewoon… In Lagerhuisdebatten gebeurt altijd wat! Speaker of the House van dienst is Jan Petit (Profonte) die de sector en de pijndossiers goed kent.

 

Doelgroep: bestuurders en medewerkers van filantropie-organisaties

Omschrijving: Diversiteit zorgt voor een energieke, daadkrachtige, opgewekte bedrijfscultuur die zichtbaar opbrengstverhogend werkt. Een inmiddels bekend fenomeen dat maatschappij breed wordt gedragen. Ondanks deze wetenschap zijn er nog steeds te weinig organisaties die een effectief diversiteitsbeleid kennen. Hoe gaan we van denken naar doen? Saskia Laseur, notaris en partner bij Van Doorne Advocaten, Notarissen en Fiscalisten bespreekt de weg naar een diverse organisatie waarin verschillende krachten elkaar aanvullen. Tijdens deze bijeenkomst komen onder meer aan de orde: genderdiversiteit, generatiediversiteit en interculturele diversiteit. Van Doorne heeft in de afgelopen jaren een actief diversiteitsbeleid gevoerd en heeft daarvoor verschillende prijzen mogen ontvangen zoals de Sonja Boekmanprijs en de KNB Innovatieprijs.

Stichting Suikeroom (Huib van Walsem & Amos Frank)
De plek van je wieg, de kleur van je huid of de taal van je ouders zeggen niets over je talent. Maar de realiteit is: kleur en komaf beperken soms wel je kans op succes. Stichting Suikeroom gelooft in de kracht van multiculturele ondernemers om hun lot in eigen hand nemen. Maar succes is niet alleen een kwestie van wilskracht, kunde en ervaring. Multiculturele ondernemers in spé hebben vaak moeite met het verkrijgen van kapitaal en hebben minder connecties om van start te gaan of een groeispurt maken. Het resultaat is een grote verspilling van maatschappelijk talent. Door multicultureel ondernemerschap te stimuleren ontstaan positieve rolmodellen. Ze onderstrepen dat waar je wieg stond niet bepalend is voor maatschappelijk succes.
Daarom is Stichting Suikeroom opgericht.

LiveBuild (Douwe van Loenen & Fabrice Luijten)
Live Build is een jonge en creatieve organisatie die op een open en eerlijke manier de wereld een stukje mooier maakt. Live Build richt zich op het verbeteren van gezondheidszorg en onderwijs in ontwikkelingslanden. Zij doen er alles aan om de projecten zo Live mogelijk te laten zien, zodat iedereen weet wat ze doen, hoe ze dit doen en waarom ze dit doen.

Doelgroep: bestuurders/financials van zowel goede doelen als vermogensfondsen

Omschrijving: Strategisch geven komt steeds meer in zwang. En dat is een hele uitdaging. Hoe bereiken we op lange termijn een duurzame verandering waarbij het risico van een te hoge mate van afhankelijkheid wordt vermeden. Heeft het zin om te investeren in de ‘Fundraising Capacity’ van de begunstigden? In deze workshop staat het financieren van ‘capacitybuilding’ ten behoeve van fondsenwerving centraal. Zijn er goede voorbeelden en wat kunnen we hier van leren? Deze workshop maakt de bestuurlijke crossover: uitdagend voor zowel vermogensfondsen als goede doelen!

Written by: