Cultuur wetenschappen

by on

Doelgroep: bestuurders en toezichthouders van goede doelen, vermogensfondsen en fondsenwervende nonprofits

Omschrijving: In deze Engelstalige sessie discussieert u met Isabelle Schwarz (hoofd Strategic Programmes & Cultural Policy Development van de European Cultural Foundation) over het belang van diversiteit in de boardroom van uw organisatie. Schwarz publiceerde over dit onderwerp al eerder in diverse filantropievaktijdschriften. Ook brengt ze een interessante gast mee: Shreela Ghosh is directeur van het Free Word Centre en een bekende bestuurder binnen de Britse filantropie. De in India geboren Ghosh kan uit eigen ervaring vertellen hoe belangrijk diversiteit binnen de boardroom is: zowel voor de eigen organisatie als voor stakeholders! Een sessie die u zal inspireren om nog eens goed te debatteren over “cultural diversity” in de eigen bestuurskamer.

 

Doelgroep: bestuurders/financials van zowel goede doelen als vermogensfondsen

Omschrijving: Strategisch geven komt steeds meer in zwang. En dat is een hele uitdaging. Hoe bereiken we op lange termijn een duurzame verandering waarbij het risico van een te hoge mate van afhankelijkheid wordt vermeden. Heeft het zin om te investeren in de ‘Fundraising Capacity’ van de begunstigden? In deze workshop staat het financieren van ‘capacitybuilding’ ten behoeve van fondsenwerving centraal. Zijn er goede voorbeelden en wat kunnen we hier van leren? Deze workshop maakt de bestuurlijke crossover: uitdagend voor zowel vermogensfondsen als goede doelen!

 

Doelgroep: bestuurders en medewerkers van civil society-organisaties

Omschrijving: Hoe komt het dat filantropiesector die zich keihard inzet voor mensen over de hele wereld zelf nog zo weinig met culturele diversiteit in Nederland doet? Waarom wordt een markt van bijna 2.000.000 niet westerse allochtonen in Nederland nauwelijks aangeboord? Wat kan het goed inspelen op culturele diversiteit voor de charitatieve organisaties betekenen? Arjan Erkel en Sezgin Yilgin geven de antwoorden in de workshop “Multicultureel Ontgijzelen”. Arjan en Sezgin hebben het boek “Generatie YEP” geschreven en het begrip YEP geďntroduceerd. De YEP, in navolging op de YUP, is een Young Ethnic Professional. Een zoon of dochter van een immigrant, na 1970 geboren, die groeit in aantal en welvaart. De Yeppie is de nieuwe huizenkoper, klant, relatie, buur, kiezer, vrijwilliger, personeel, ondernemer en geďntegreerde burgen in Nederland. De nonprofitsector, waaronder ook de filantropische, is op dit moment nog erg op de autochtone markt gericht, maar door de opkomst van de YEPPIES zal dit zeker gaan veranderen. Haak als eerste in deze nieuwe stroming in en neem een voorsprong bij het werven van vrijwilligers en donateurs. Arjan en Sezgin geven een workshop om u te inspireren en informeren over de ontwikkeling van de Yeppies en het starten van een actief diversiteitsbeleid.

 

 

Written by: