De Etniciteit

by on

Doelgroep: bestuurders en medewerkers van civil society-organisaties

Omschrijving: Hoe komt het dat filantropiesector die zich keihard inzet voor mensen over de hele wereld zelf nog zo weinig met culturele diversiteit in Nederland doet? Waarom wordt een markt van bijna 2.000.000 niet westerse allochtonen in Nederland nauwelijks aangeboord? Wat kan het goed inspelen op culturele diversiteit voor de charitatieve organisaties betekenen? Arjan Erkel en Sezgin Yilgin geven de antwoorden in de workshop “Multicultureel Ontgijzelen”. Arjan en Sezgin hebben het boek “Generatie YEP” geschreven en het begrip YEP geďntroduceerd. De YEP, in navolging op de YUP, is een Young Ethnic Professional. Een zoon of dochter van een immigrant, na 1970 geboren, die groeit in aantal en welvaart. De Yeppie is de nieuwe huizenkoper, klant, relatie, buur, kiezer, vrijwilliger, personeel, ondernemer en geďntegreerde burgen in Nederland. De nonprofitsector, waaronder ook de filantropische, is op dit moment nog erg op de autochtone markt gericht, maar door de opkomst van de YEPPIES zal dit zeker gaan veranderen. Haak als eerste in deze nieuwe stroming in en neem een voorsprong bij het werven van vrijwilligers en donateurs. Arjan en Sezgin geven een workshop om u te inspireren en informeren over de ontwikkeling van de Yeppies en het starten van een actief diversiteitsbeleid.

Doelgroep: bestuurders en medewerkers van filantropie-organisaties die werken met vrijwilligers

Omschrijving: Workshop over diversiteit van het vrijwilligerswerk zelf (brandweer, zangkoren, natuurbeschermers, sporters, zorgverleners, etc.), deelname van jongeren (maatschappelijke stages), deelname van mannen (vrijwilligers zijn in meerderheid vrouwen), bedrijven die op verschillende manieren het vrijwilligerswerk ondersteunen, samenwerking met zelforganisaties van migranten.

Deze kleedkamersessie krijgt het karakter van een dorpsplein, op basis van een bestaand plein en daar laten we zien wat er zoal aan actief burgerschap en vrijwilligerswerk  gebeurt. Om een idee te geven: bij het plein is een school, met overblijfouders en een oudercommissie, een brandweerkazerne, een café met daarin een schaakclub en een dartclub, een verenigingsgebouw waarin de toneelvereniging en het zangkoor oefenen en optreden; er is uiteraard een kerk (en/of een moskee) met een actief sociaal team dat zich het lot van hulpbehoevenden aantrekt; er wordt eens in het jaar een grote barbecue georganiseerd, enzovoort. Zo laten we in kort tijdsbestek zien hoe groot en ook hoe belangrijk “de diversiteit van diversiteit” is.

Doelgroep: bestuurders van civil society organisaties (zowel vermogensfondsen, goede doelen als fondsenwervende non profits)

Jan van Berkel (Lepra Stichting), Michael Rutgers (Astma Fonds) en Jonne Boesjes (Oranje Fonds) zullen gedurende de dag beschikbaar zijn om met bestuurders van zowel vermogensfondsen, goede doelen als fondsenwervende non profits “keukentafelgesprekken” te voeren. Deze gesprekken (voor het congres in een aangepaste, korte versie uitgevoerd) zijn een uitvloeisel van de werkgroep WE CARE van de Agenda Filantropie 2010. Het gaat hier concreet om “peer review” waarmee de initiatiefnemers collega’s proberen te versterken op de gebieden van identiteit en beeldvorming. De gesprekken tijdens Civil zijn bedoeld als opwarmer voor later te voeren, uitgebreide keukentafelsessies en hebben tot doel bestuurders in de sector te interesseren voor dit initiatief.

Written by: