Diversiteiten

by on

Doelgroep: bestuurders en medewerkers van fondsenwervende non profits en overige civil society-organisaties

Omschrijving: Mavis Carrilho en Noraly Beyer hebben het afgelopen jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de Code Culturele Diversiteit en nemen u mee op deze zoektocht naar duurzame verandering. Vele, energiek begonnen diversiteitstrajecten stranden op een gegeven moment in de stroperige dagelijkse praktijk. Begin 2010 nam een brede vertegenwoordiging van culturele instellingen de uitdaging van minister Plasterk aan om een Code Culturele Diversiteit te ontwikkelen. Met als missie: een stevige impuls geven aan het verankeren van culturele diversiteit in de praktijk van culturele instellingen. Geen geringe opgave voor een sector die stevig onder druk staat haar toegevoegde waarde te bewijzen en die kampt met ingrijpende bezuinigingen. Gaat het daadwerkelijk lukken om met dit instrument mensen en organisaties in beweging te krijgen? Of verwordt ook dit initiatief tot een papieren tijger?

Doelgroep: bestuurders en medewerkers van civil society-organisaties

Omschrijving: Hoe komt het dat filantropiesector die zich keihard inzet voor mensen over de hele wereld zelf nog zo weinig met culturele diversiteit in Nederland doet? Waarom wordt een markt van bijna 2.000.000 niet westerse allochtonen in Nederland nauwelijks aangeboord? Wat kan het goed inspelen op culturele diversiteit voor de charitatieve organisaties betekenen? Arjan Erkel en Sezgin Yilgin geven de antwoorden in de workshop “Multicultureel Ontgijzelen”. Arjan en Sezgin hebben het boek “Generatie YEP” geschreven en het begrip YEP geďntroduceerd. De YEP, in navolging op de YUP, is een Young Ethnic Professional. Een zoon of dochter van een immigrant, na 1970 geboren, die groeit in aantal en welvaart. De Yeppie is de nieuwe huizenkoper, klant, relatie, buur, kiezer, vrijwilliger, personeel, ondernemer en geďntegreerde burgen in Nederland. De nonprofitsector, waaronder ook de filantropische, is op dit moment nog erg op de autochtone markt gericht, maar door de opkomst van de YEPPIES zal dit zeker gaan veranderen. Haak als eerste in deze nieuwe stroming in en neem een voorsprong bij het werven van vrijwilligers en donateurs. Arjan en Sezgin geven een workshop om u te inspireren en informeren over de ontwikkeling van de Yeppies en het starten van een actief diversiteitsbeleid.

Doelgroep: bestuurders en medewerkers van fondsenwervende organisaties

Omschrijving: De enige succesvolle manier om als organisatie diverser te worden en te blijven blijkt als diversiteit onderdeel is van visie en strategie van organisaties. U hoeft een internationaal reclamebureau of Unilever bijvoorbeeld niet uit te leggen waarom het belangrijk is dat de organisatie divers is. Tijdens de workshop gaan we dieper in op de kracht van diversiteit, veerkracht, en om te kunnen gaan met je eigen verwarring hierover. Deze sessie wordt opgezet en uitgevoerd door Fronnie Biesma, Nosrat Mansouri, Deny de Jong, en de jongeren van Meeting Point. Tijdens Civil Society congres geven de coaches van de Verwarring korte consults rond het thema diversiteit aan alle deelnemers van het congres.

Written by: