Filantropisch instellingen

by on

Doelgroep: bestuurders en medewerkers van filantropie-organisaties die werken met vrijwilligers

Omschrijving: Workshop over diversiteit van het vrijwilligerswerk zelf (brandweer, zangkoren, natuurbeschermers, sporters, zorgverleners, etc.), deelname van jongeren (maatschappelijke stages), deelname van mannen (vrijwilligers zijn in meerderheid vrouwen), bedrijven die op verschillende manieren het vrijwilligerswerk ondersteunen, samenwerking met zelforganisaties van migranten.

Deze kleedkamersessie krijgt het karakter van een dorpsplein, op basis van een bestaand plein en daar laten we zien wat er zoal aan actief burgerschap en vrijwilligerswerk  gebeurt. Om een idee te geven: bij het plein is een school, met overblijfouders en een oudercommissie, een brandweerkazerne, een café met daarin een schaakclub en een dartclub, een verenigingsgebouw waarin de toneelvereniging en het zangkoor oefenen en optreden; er is uiteraard een kerk (en/of een moskee) met een actief sociaal team dat zich het lot van hulpbehoevenden aantrekt; er wordt eens in het jaar een grote barbecue georganiseerd, enzovoort. Zo laten we in kort tijdsbestek zien hoe groot en ook hoe belangrijk “de diversiteit van diversiteit” is.

 

Doelgroep: alle congresdeelnemers

Omschrijving: Dennis Gebbink, de geestelijk vader van Ronald McDonald Centre, neemt u mee op een persoonlijke rondleiding over “zijn” complex: het modernste sportcentrum ter wereld voor mensen met een beperking. Dennis laat u alle technologische noviteiten zien, maar vertelt ook hoe belangrijk het is dat mensen met een beperking net zoveel plezier aan sporten willen en kunnen beleven als “gewone” mensen. Inspirerend!

 
Doelgroep: bestuurders van civil society organisaties (zowel vermogensfondsen, goede doelen als fondsenwervende non profits)

Jan van Berkel (Lepra Stichting), Michael Rutgers (Astma Fonds) en Jonne Boesjes (Oranje Fonds) zullen gedurende de dag beschikbaar zijn om met bestuurders van zowel vermogensfondsen, goede doelen als fondsenwervende non profits “keukentafelgesprekken” te voeren. Deze gesprekken (voor het congres in een aangepaste, korte versie uitgevoerd) zijn een uitvloeisel van de werkgroep WE CARE van de Agenda Filantropie 2010. Het gaat hier concreet om “peer review” waarmee de initiatiefnemers collega’s proberen te versterken op de gebieden van identiteit en beeldvorming. De gesprekken tijdens Civil zijn bedoeld als opwarmer voor later te voeren, uitgebreide keukentafelsessies en hebben tot doel bestuurders in de sector te interesseren voor dit initiatief.

Written by: