Doelgroep: bestuurders en medewerkers van civil society-organisaties

Omschrijving: Hoe komt het dat filantropiesector die zich keihard inzet voor mensen over de hele wereld zelf nog zo weinig met culturele diversiteit in Nederland doet? Waarom wordt een markt van bijna 2.000.000 niet westerse allochtonen in Nederland nauwelijks aangeboord? Wat kan het goed inspelen op culturele diversiteit voor de charitatieve organisaties betekenen? Arjan Erkel en Sezgin Yilgin geven de antwoorden in de workshop “Multicultureel Ontgijzelen”. Arjan en Sezgin hebben het boek “Generatie YEP” geschreven en het begrip YEP geďntroduceerd. De YEP, in navolging op de YUP, is een Young Ethnic Professional. Een zoon of dochter van een immigrant, na 1970 geboren, die groeit in aantal en welvaart. De Yeppie is de nieuwe huizenkoper, klant, relatie, buur, kiezer, vrijwilliger, personeel, ondernemer en geďntegreerde burgen in Nederland. De nonprofitsector, waaronder ook de filantropische, is op dit moment nog erg op de autochtone markt gericht, maar door de opkomst van de YEPPIES zal dit zeker gaan veranderen. Haak als eerste in deze nieuwe stroming in en neem een voorsprong bij het werven van vrijwilligers en donateurs. Arjan en Sezgin geven een workshop om u te inspireren en informeren over de ontwikkeling van de Yeppies en het starten van een actief diversiteitsbeleid.

Doelgroep: bestuurders en medewerkers van filantropie-organisaties die werken met vrijwilligers

Omschrijving: Workshop over diversiteit van het vrijwilligerswerk zelf (brandweer, zangkoren, natuurbeschermers, sporters, zorgverleners, etc.), deelname van jongeren (maatschappelijke stages), deelname van mannen (vrijwilligers zijn in meerderheid vrouwen), bedrijven die op verschillende manieren het vrijwilligerswerk ondersteunen, samenwerking met zelforganisaties van migranten.

Deze kleedkamersessie krijgt het karakter van een dorpsplein, op basis van een bestaand plein en daar laten we zien wat er zoal aan actief burgerschap en vrijwilligerswerk  gebeurt. Om een idee te geven: bij het plein is een school, met overblijfouders en een oudercommissie, een brandweerkazerne, een café met daarin een schaakclub en een dartclub, een verenigingsgebouw waarin de toneelvereniging en het zangkoor oefenen en optreden; er is uiteraard een kerk (en/of een moskee) met een actief sociaal team dat zich het lot van hulpbehoevenden aantrekt; er wordt eens in het jaar een grote barbecue georganiseerd, enzovoort. Zo laten we in kort tijdsbestek zien hoe groot en ook hoe belangrijk “de diversiteit van diversiteit” is.

Doelgroep: bestuurders van civil society organisaties (zowel vermogensfondsen, goede doelen als fondsenwervende non profits)

Jan van Berkel (Lepra Stichting), Michael Rutgers (Astma Fonds) en Jonne Boesjes (Oranje Fonds) zullen gedurende de dag beschikbaar zijn om met bestuurders van zowel vermogensfondsen, goede doelen als fondsenwervende non profits “keukentafelgesprekken” te voeren. Deze gesprekken (voor het congres in een aangepaste, korte versie uitgevoerd) zijn een uitvloeisel van de werkgroep WE CARE van de Agenda Filantropie 2010. Het gaat hier concreet om “peer review” waarmee de initiatiefnemers collega’s proberen te versterken op de gebieden van identiteit en beeldvorming. De gesprekken tijdens Civil zijn bedoeld als opwarmer voor later te voeren, uitgebreide keukentafelsessies en hebben tot doel bestuurders in de sector te interesseren voor dit initiatief.

Doelgroep: alle congresdeelnemers

Omschrijving: De Lagerhuisdebatten van vorige congressen werden hoog gewaardeerd. Ook dit jaar gaan we aan de hand van pittige stellingen verbaal met elkaar in de clinch over sectoroverstijgende thema’s die verband houden met diversiteit. In de sporthal nemen we stelling door links of rechts plaats te nemen.We laten ons door goede argumenten overtuigen; geven zelf onze mening of luisteren gewoon… In Lagerhuisdebatten gebeurt altijd wat! Speaker of the House van dienst is Jan Petit (Profonte) die de sector en de pijndossiers goed kent.

 

Doelgroep: bestuurders en medewerkers van filantropie-organisaties

Omschrijving: Diversiteit zorgt voor een energieke, daadkrachtige, opgewekte bedrijfscultuur die zichtbaar opbrengstverhogend werkt. Een inmiddels bekend fenomeen dat maatschappij breed wordt gedragen. Ondanks deze wetenschap zijn er nog steeds te weinig organisaties die een effectief diversiteitsbeleid kennen. Hoe gaan we van denken naar doen? Saskia Laseur, notaris en partner bij Van Doorne Advocaten, Notarissen en Fiscalisten bespreekt de weg naar een diverse organisatie waarin verschillende krachten elkaar aanvullen. Tijdens deze bijeenkomst komen onder meer aan de orde: genderdiversiteit, generatiediversiteit en interculturele diversiteit. Van Doorne heeft in de afgelopen jaren een actief diversiteitsbeleid gevoerd en heeft daarvoor verschillende prijzen mogen ontvangen zoals de Sonja Boekmanprijs en de KNB Innovatieprijs.

Stichting Suikeroom (Huib van Walsem & Amos Frank)
De plek van je wieg, de kleur van je huid of de taal van je ouders zeggen niets over je talent. Maar de realiteit is: kleur en komaf beperken soms wel je kans op succes. Stichting Suikeroom gelooft in de kracht van multiculturele ondernemers om hun lot in eigen hand nemen. Maar succes is niet alleen een kwestie van wilskracht, kunde en ervaring. Multiculturele ondernemers in spé hebben vaak moeite met het verkrijgen van kapitaal en hebben minder connecties om van start te gaan of een groeispurt maken. Het resultaat is een grote verspilling van maatschappelijk talent. Door multicultureel ondernemerschap te stimuleren ontstaan positieve rolmodellen. Ze onderstrepen dat waar je wieg stond niet bepalend is voor maatschappelijk succes.
Daarom is Stichting Suikeroom opgericht.

LiveBuild (Douwe van Loenen & Fabrice Luijten)
Live Build is een jonge en creatieve organisatie die op een open en eerlijke manier de wereld een stukje mooier maakt. Live Build richt zich op het verbeteren van gezondheidszorg en onderwijs in ontwikkelingslanden. Zij doen er alles aan om de projecten zo Live mogelijk te laten zien, zodat iedereen weet wat ze doen, hoe ze dit doen en waarom ze dit doen.

Doelgroep: bestuurders/financials van zowel goede doelen als vermogensfondsen

Omschrijving: Strategisch geven komt steeds meer in zwang. En dat is een hele uitdaging. Hoe bereiken we op lange termijn een duurzame verandering waarbij het risico van een te hoge mate van afhankelijkheid wordt vermeden. Heeft het zin om te investeren in de ‘Fundraising Capacity’ van de begunstigden? In deze workshop staat het financieren van ‘capacitybuilding’ ten behoeve van fondsenwerving centraal. Zijn er goede voorbeelden en wat kunnen we hier van leren? Deze workshop maakt de bestuurlijke crossover: uitdagend voor zowel vermogensfondsen als goede doelen!

Doelgroep: bestuurders en medewerkers van fondsenwervende non profits en overige civil society-organisaties

Omschrijving: Mavis Carrilho en Noraly Beyer hebben het afgelopen jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de Code Culturele Diversiteit en nemen u mee op deze zoektocht naar duurzame verandering. Vele, energiek begonnen diversiteitstrajecten stranden op een gegeven moment in de stroperige dagelijkse praktijk. Begin 2010 nam een brede vertegenwoordiging van culturele instellingen de uitdaging van minister Plasterk aan om een Code Culturele Diversiteit te ontwikkelen. Met als missie: een stevige impuls geven aan het verankeren van culturele diversiteit in de praktijk van culturele instellingen. Geen geringe opgave voor een sector die stevig onder druk staat haar toegevoegde waarde te bewijzen en die kampt met ingrijpende bezuinigingen. Gaat het daadwerkelijk lukken om met dit instrument mensen en organisaties in beweging te krijgen? Of verwordt ook dit initiatief tot een papieren tijger?

Doelgroep: bestuurders en medewerkers van civil society-organisaties

Omschrijving: Hoe komt het dat filantropiesector die zich keihard inzet voor mensen over de hele wereld zelf nog zo weinig met culturele diversiteit in Nederland doet? Waarom wordt een markt van bijna 2.000.000 niet westerse allochtonen in Nederland nauwelijks aangeboord? Wat kan het goed inspelen op culturele diversiteit voor de charitatieve organisaties betekenen? Arjan Erkel en Sezgin Yilgin geven de antwoorden in de workshop “Multicultureel Ontgijzelen”. Arjan en Sezgin hebben het boek “Generatie YEP” geschreven en het begrip YEP geďntroduceerd. De YEP, in navolging op de YUP, is een Young Ethnic Professional. Een zoon of dochter van een immigrant, na 1970 geboren, die groeit in aantal en welvaart. De Yeppie is de nieuwe huizenkoper, klant, relatie, buur, kiezer, vrijwilliger, personeel, ondernemer en geďntegreerde burgen in Nederland. De nonprofitsector, waaronder ook de filantropische, is op dit moment nog erg op de autochtone markt gericht, maar door de opkomst van de YEPPIES zal dit zeker gaan veranderen. Haak als eerste in deze nieuwe stroming in en neem een voorsprong bij het werven van vrijwilligers en donateurs. Arjan en Sezgin geven een workshop om u te inspireren en informeren over de ontwikkeling van de Yeppies en het starten van een actief diversiteitsbeleid.

Doelgroep: bestuurders en medewerkers van fondsenwervende organisaties

Omschrijving: De enige succesvolle manier om als organisatie diverser te worden en te blijven blijkt als diversiteit onderdeel is van visie en strategie van organisaties. U hoeft een internationaal reclamebureau of Unilever bijvoorbeeld niet uit te leggen waarom het belangrijk is dat de organisatie divers is. Tijdens de workshop gaan we dieper in op de kracht van diversiteit, veerkracht, en om te kunnen gaan met je eigen verwarring hierover. Deze sessie wordt opgezet en uitgevoerd door Fronnie Biesma, Nosrat Mansouri, Deny de Jong, en de jongeren van Meeting Point. Tijdens Civil Society congres geven de coaches van de Verwarring korte consults rond het thema diversiteit aan alle deelnemers van het congres.

Paralelronde

by on

Parallelronde 1: 11.00 – 11.45 uur

1A: Diversiteit & seksualiteit

Tijdstip: 11.00-11.45 uur

Sessieleiders: Marjan Sax en Wim Monasso

Gasten: Boris Dittrich en Nicky McIntryre

In: Sporthal

Doelgroep: alle bestuurders en medewerkers van filantropie-organisaties

Omschrijving: Deze workshop geeft inzicht aan de deelnemers van problemen rond LGBT-rechten (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgende, vergroot het bewustzijn van noodzaak voor rechten voor mensen met een andere seksuele oriëntatie en ideeën over funding van groepen die zich inzetten voor LGBT-rechten.

Opzet workshop: Hoe sta je zelf in de discussie over LGBT-rechten? Waar gaat het over? Wat is de feitelijke situatie en wetgeving? en wat kun je als fonds doen?

Gasten Boris Dittrich en Nicky McIntyre. Dittrich vertelt over zijn werk voor Human Rights Watch en McIntyre (directeur Mama Cash) vertelt over de groepen die Mama Cash steunt en over de samenwerking met HIVOS op dit punt.

Een workshop die u uit uw comfortzone haalt en stemt tot nadenken!


Doelgroep: specifiek voor bestuurders/toezichthouders van civil society-organisaties zoals goede doelen en vermogensfondsen

Omschrijving: Deze sessie draait om “board dynamics” aan de hand van de nieuwe film “The Next Chair”: hoe gaan mensen binnen de board met elkaar om? Deze gloednieuwe PwC-productie belicht dilemma’s waartegen elke raad van commissarissen vroeg of laat aanloopt.Hoe krijgt de Raad van Commissarissen voldoende informatie om goed toezicht te kunnen houden? Hoe vullen de commissarissen hun rol in als werkgever van de Raad van Bestuur? En hoe evalueren zij hun eigen functioneren? “Een robuuste zelfevaluatie, zoals die wordt voorgeschreven in de Nederlandse code voor goed ondernemingsbestuur, moet objectief verlopen. De ‘opbrengst’ is het grootst als commissarissen of toezichthouders bereid zijn beleefd, maar oprecht een oordeel over elkaar uit te spreken.” Aldus PwC-partner Ruud Kok, leider van de corporate governancepraktijk van PwC, die deze prikkelende sessie zal begeleiden.In: Snoezelruimte

Doelgroep: alle bestuurders en medewerkers van filantropie-organisaties

Omschrijving: In deze interactieve workshop draait het om het ontdekken en faciliteren van de vrouwelijke talenten in je eigen organisatie. Vera Peerdeman en Corine Aartman geven inzicht in de highlights van de allereerste gender-diversiteit nulmeting bij fondsenwervende non-profit organisaties. Wat blijkt: aan vrouwelijke werknemers bij goede doelenorganisaties geen gebrek. Maar zij schitteren in afwezigheid in de topfuncties. Met gastspreker Mirjam ten Cate (direct Proxx Company), specialist in diversiteitsmanagement en het ontwikkelen van vrouwelijke talenten, gaan we dieper in op de doorstroming van vrouwelijk talent naar de bestuurlijke top. Hoe ontdek je de vrouwelijke potentials in je eigen organisatie en versterk je je top van binnenuit?

Programma Civil Society 2011

Civil Society 2011 bestaat uit een plenair ochtend- en middagprogramma van ongeveer een uur. Daartussen zijn er 4 ronden met parallelsessies. Elke parallelsessie duurt 45 minuten. Deelnemers tekenen in op parallelsessies bij hun registratie op donderdag 30 juni in het Ronald McDonald Centre. Voor sommige ruimtes gelden strikte regels van de brandweer voor de maximumcapaciteit aan deelnemers: daar geldt “vol = vol”.

08.30- 9.30 uur
Ontvangst
09.30-10.45 uur
Plenair Programma
11.00-11.45 uur
Parallelsessies , ronde 1
12.00 – 12.45 uur
Parallelsessies , ronde 2
Lunch
13.45 – 14.30 uur
Parallelsessies , ronde 3
14.45 – 15.30 uur
Parallelsessies , ronde 4
Pauze
16.00-17.00 uur
Plenair Programma
17.00-20.00 uur
Feestelijk buffet

Plenair
Dagvoorzitter Aldith Hunkar presenteert een inspirerend plenair programma met een keur aan gasten die allen het congresthema “Ontdek de kracht van verschil!” elk op eigen wijze belichten:
Dennis Gebbink (Only Friends en geestelijk vader RM centre); Boris Dittrich (Human Rights Watch), prof. Halleh Ghorashi (hoogleraar diversiteit), Arjan Erkel (“Ontgijzel uw organisatie!”/”Generatie YEP)”), Sybilla Dekker (“Talent naar de top”), Ralf Knegtmans (“De zin en onzin van Diversiteit”) en Bart Koolen (TEDx-spreker: “Ik kan niet horen, maar wel goed luisteren”).

Gokken is per definitie al iets waarvan we niet helemaal zeker zijn of het civiel technisch en zo ook etisch wel verantwoord is. Als je alleen al kijkt naar de potentiële verslavingsgevolgen, dan moeten we eigenlijk concluderen gokken iets is wat niet binnen onze samenleving past. Het Mr Green online casino heeft hier onlangs een studie op los gelaten. Op deze pagina kunt u een uitgebreide review van het Mr. Green casino lezen. Ook N1 casino heeft hier een onderzoek naar gedaan. Uit dit onderzoek/deze studie is gebleken dat de verslavingsgevoeligheid in dit nieuwe tijdperk van online gokken, vooral bij de jongeren tussen de 18 en 25 jaar in de wat kleinere gemeentes in Nederland, het grootst is. Dit wist men tot voor kort nog niet en het komt dan ook als grote verrassing. Op dit moment is de overheid bezig, de lokale overheden op de hoogte te brengen van dit sluimerende probleem.

Zorgwekkende is eigenlijk dat dit allang bekend was bij de gokverslavingsklinieken, maar pas sinds het onderzoek van Mr Green daadwerkelijk naar buiten gekomen is. De achterliggende gedachte ven het Mr Green casino om dit onderzoek uit te voeren is om het onpopulaire beeld war er over het algemeen is van de gok industrie in beter daglicht te plaatsen. Zij zeggen dat gokken entertainment is en niet voor iedereen een sluimerende nieuwe verslaving. Het is een entertainment vorm waar blijkbaar veel mensen interesse in hebben en het is juist zaak vindt het Mr.Green casino om de probleemgevallen 1. Op te merken en 2. tijdig te behandelen om verdere problematiek te voorkomen. Naast Mr Green zijn er ook andere online casino’s die het tegenwoordig goed doen. Een van die casino’s is het Kroon casino. Bekijk hier de Kroon casino bonus.

Problemen moeten ten alle tijden benoemd worden. Vervolgens kan er aan plan van aanpak aan gekoppeld worden. Het is gewoonweg belangrijk dat de overheid wordt ingelicht. En in dit geval ook de lokale overheden. Zij moeten namelijk op plaatselijk en regionaal gebied beleid en uitvoeren.  Gelukkig is het verhaal van Mr Green de wereld ingebracht en kan er nu wat aan gedaan worden.